Ajudem a les empreses a crear valor des de l’arrel del seu propi autoconeixement, enfortint les àrees de vendes i màrqueting mitjançant un procés d’anàlisi i posteriorment d’implantació de solucions d’acord amb els objectius de creixement de l’empresa. Tant realitzant accions de reorganització i/o enfortiment del departament mitjançant formacions internes, cerca de personal, màrqueting mix intern, estudi de mercat i cerca de clients, pla de comunicació, reforç de marca, així com tot allò que identifiquem com a susceptible de ser millorat per a fer créixer els resultats de l’empresa. Dissenyem solucions especifiques per cada client segons la seva mida, sector i la capacitat d’absorció del canvi.

tecnicas de venta

Algunes solucions

  • Creació / reforç força de vendes
  • Disseny del pla Comercial (KPI’s, control activitat)
  • Pla de globalització i exportació
  • Disseny pla de Màrqueting
  • Benchmarking (estudi de mercat)
  • Canals de distribució
  • Implantació CRM (Customer Relationship Management)
  • Anàlisi estudi de preus (segmentació producte) Matriu BCG.