Les persones, són el principal actiu de qualsevol negoci. És per aquest motiu que la seva integració en la filosofia de l’empresa, la motivació i l’auto-convenciment que estan en el millor lloc on podrien estar, on disposen dels mecanismes per donar el màxim de si mateixos tan a nivell professional com personal, fan de la gestió de persones una part fonamental, en la consecució d’objectius de les companyies.

Aportem doncs, totes les eines, tant a nivell estratègic, com són la definició d’objectius d’intangibles, exercicis i organització motivacional, coaching a tots els nivells, fins als més pràctics, com poden ser la selecció de personal, definició i càlcul de la política retributiva o la millora de la organització de les tasques.

Algunes solucions

 • Valoració de llocs de treball (Veure enllaç)
 • Selecció de personal
 • Política de relacions humanes
 • Manual de benvinguda
 • Polítiques i estudis retributius
 • Política i selecció de personal
 • Fixar tasques i funcions
 • Avaluació de competències i pla de formació
 • Gestió de Comitès Directius
 • Relacions interdepartamentals
 • Millora del lloc de treball / Conciliació
 • Reestructuració i organització departamental
“En un sistema capitalista, el capital és el recurs de producció crític, i està totalment separat, i encara en oposició, amb el treball. En la societat cap a la qual ens estem encaminant ràpidament, el recurs clau és el saber. No pot ser comprat amb diners ni creat amb capital d’inversió. El saber resideix en la persona, en el treballador del coneixement”Peter Drucker