Tenint present les expectatives dels clients, incorporem el concepte de qualitat als diferents processos de l’organització per obtenir la millora continua de tots ells.

Acompanyem a les empreses a desenvolupar i mantenir les sistemes de gestió de qualitat necessaris a cada negoci, per assolir la satisfacció del client i l’excel·lència als seus processos.

Algunes solucions

  • Implantació sistemes ISO (9000: qualitat, 14000: Medi ambient, OHSAS: Seguretat i prevenció)
  • Implantació sistemes sectors específics (22000: alimentació, 17025: laboratoris, 29001: química, 28000: logística)
  • Auditories internes
  • Acompanyament Auditories externes