Treballem de manera alineada amb la Direcció de cada companyia per desenvolupar la estratègia òptima tenint en compte les seves característiques particulars així com els objectius plantejats a assolir.
Amb l’estratègia clarament definida, l’integrem al dia a dia de l’organització incorporant aquelles eines necessàries per obtenir les millores previstes i assolir els objectius plantejats al començament.

Algunes solucions

  • Definició Pla Estratègic Empresa (subvencionat per ACCIÓ)
  • Redefinició del negoci
  • Implantació ERP (Enterprise Resource Planning)
  • Reorganització interna
  • Pla de traspàs generacional
  • Professionalització d’empreses familiars
  • Pla de negoci
  • Model de negoci CANVAS
  • Quadre de comandament