Gestió de tasques internes: eines gratuïtes per a millorar l’eficiència de la teva empresa

Enric NavarroGestió de Projectes

eines-gratuites-tasques
eines-gratuites-tasques

La gestió de tasques internes és una part fonamental per al bon funcionament d’una empresa. És important que aquesta gestió es faci de manera eficient per ajudar a tots els membres de l’organització en el seu dia a dia, fet que repercuteix directament en el grau de competitivitat de l’empresa en el mercat. 

En aquest sentit, hi ha diverses eines gratuïtes que poden ajudar a les empreses a millorar la seva eficiència. En aquest article, des de Consultcat explicarem en detall com funcionen aquestes eines –i que nosaltres també utilitzem– i com poden ser útils per a la gestió de tasques internes a l’empresa. Així, els lectors podran conèixer les opcions disponibles i triar la que millor s’adapti a les seves necessitats.

Què és la gestió de tasques internes?

La gestió de tasques internes és el procés d’organització, seguiment i coordinació de les tasques i activitats que es realitzen dins d’una empresa. Aquesta gestió és fonamental per a garantir que les tasques es realitzen de manera efectiva i eficient, evitant la duplicació de tasques i la pèrdua de temps i recursos.

En la gestió de tasques internes, és important identificar les tasques necessàries per a la consecució dels objectius de l’empresa, prioritzar-les i assignar-les als membres de l’equip adequats. També és important fer un seguiment de l’estat de les tasques i coordinar els esforços de l’equip per a garantir la seva finalització en temps i forma.

La gestió de tasques internes es pot realitzar manualment, però en l’actualitat hi ha diverses eines gratuïtes que poden ajudar a automatitzar i simplificar aquest procés. A continuació, explicarem les opcions gratuïtes més populars i efectives per a la gestió de tasques internes.

Eines gratuïtes per a la gestió de tasques internes

Com podràs imaginar, existeix un gran número d’eines que poden ajudar a les empreses a gestionar les seves tasques internes de manera més eficient. A continuació enumerem la nostra selecció de les que considerem les millors eines gratuïtes per a la gestió de tasques internes:

Trello 

És una eina de gestió de projectes que permet crear llistes de tasques, assignar-les a membres de l’equip, definir dates límit i fer un seguiment del progrés de les tasques en un tauler visual. Trello és molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar, i és ideal per a empreses amb equips petits o mitjans.

Asana

És una eina completa de gestió de projectes que permet gestionar tasques, assignar-les a membres de l’equip, definir dates límit i fer un seguiment del progrés de les tasques en un tauler visual. A més, Asana també permet crear informes, establir objectius i fer un seguiment de la càrrega de treball dels membres de l’equip. És ideal per a empreses amb equips més grans o projectes més complexos.

KanbanFlow

És una eina que utilitza el mètode Kanban per a la gestió de tasques. Permet crear taules kanban amb les tasques a fer, en curs i finalitzades, assignar-les a membres de l’equip i fer un seguiment del temps invertit a cada tasca. KanbanFlow també ofereix funcionalitats de seguiment de temps, establiment de dates límit i integració amb altres aplicacions.

Google Keep

És una eina de productivitat excel·lent per a la gestió de tasques internes. Aquesta eina és ideal per a empreses que busquen una opció senzilla i accessible, ja que està integrada amb altres aplicacions de Google, com ara el correu electrònic de Gmail o el Google Calendar. Google Keep permet crear notes i llistes de tasques, assignar-les a membres de l’equip i establir recordatoris.

Monday.com

És una eina de gestió de projectes que ofereix una gran varietat de funcionalitats per a la gestió de tasques internes, com ara la creació de taules kanban, seguiment del temps invertit en cada tasca i establiment de dates límit. Monday.com també permet personalitzar els taulers segons les necessitats de l’empresa i integrar-se amb altres aplicacions.

Teamwork

És una eina de gestió de projectes que ofereix funcionalitats de seguiment de tasques, col·laboració en temps real i gestió de fitxers. Permet crear tasques, assignar-les a membres de l’equip i establir dates límit. Teamwork també ofereix informes detallats sobre el progrés del projecte i permet la integració amb altres aplicacions.

Beneficis de l’ús d’eines de gestió de tasques internes

L’ús d’eines de gestió de tasques internes pot aportar nombrosos beneficis a les empreses, com ara:

  • Millora de l’eficiència: Les eines de gestió de tasques internes permeten als membres de l’equip treballar de manera més eficient i estructurada, ja que ofereixen una visió clara de les tasques a realitzar, les dates límit i el progrés de les mateixes.
  • Millora de la comunicació: Les eines de gestió de tasques internes faciliten la comunicació entre els membres de l’equip, ja que permeten compartir informació sobre les tasques, comentar-les i actualitzar-les en temps real.
  • Millora de la col·laboració: Les eines de gestió de tasques internes també potencien la col·laboració entre els membres de l’equip, ja que permeten treballar de manera conjunta en un mateix projecte i fer un seguiment del progrés de les tasques assignades a cada membre.
  • Reducció de les errades: Les eines de gestió de tasques internes ajuden a evitar les errades i els malentesos, ja que ofereixen una visió clara de les tasques a realitzar i les dates límit establertes.

En general, l’ús d’eines de gestió de tasques internes pot contribuir a millorar la productivitat i l’eficiència d’una empresa, així com a potenciar la comunicació i la col·laboració entre els membres de l’equip.