Tota empresa, o millor dit el seu equip, és un sistema o conjunt d’elements interrelacionats entre sí amb un objectiu comú. Per assolir aquests reptes que les empreses es plantegen, es fonamental que els diferents elements treballin cap la mateixa direcció. Per això s’han d’entrenar les habilitats de comunicació i de lideratge que fomenten l’autoconeixement, l’aprenentatge i la relació amb l’entorn. Aquest és el coaching, que incideix en aspectes con l’assertivitat, habilitats socials, comunicació, treball en equip i creativitat.

A Consultcat dissenyem i assignem el coach més adequat per cada projecte segons les necessitats especifiques i les particularitats a tenir en compte.

Algunes solucions

  • Coaching organitzacional
  • Coaching executiu
  • Coaching personal
  • Resolució de conflictes
  • Dinàmiques de grup