Vols emprendre? Pla de Negoci o Canvas?

Nuria GarciaConsultoria

pla de negoci

Fa uns dies, vaig estar amb un client que vol engegar un nou negoci i varem estar parlant de la seva idea i com organitzar tot el que cal fer per dur-la a terme. Uns dels temes que vam tractar és si li calia un Pla de negoci o més aviat un Model de negoci Canvas com a punt de partida del seu projecte. Ell em va comentar que “el que es porta” és el desenvolupament del Canvas, que el Pla de negoci ha quedat obsolet.

Cafe - business

Vaig constatar una sospita que feia temps em rondava el cap, no són tan evidents les diferències entre els usos del Pla de negoci i del Model de negoci Canvas, i crec que val la pena aclarir-ho.

Per això, el primer pas és definir les etapes per les que passaràs com a emprenedor. Des de que penses l’idea o identifiques un problema, fins que generes un model de negocis i crees un pla d’acció per portar-ho a terme.

Què és un Model de Negoci Canvas?

El model de negoci Canvas és una eina dinàmica ideal per començar a esbossar una idea de negoci. Permet d’una manera relativament senzilla posar sobre la taula (o millor dir, sobre el llenç) els components més destacables del model de negoci. Possibilita explicitar i mostrar les relacions entre les diferents parts que el composen. No obstant, pateix (perquè no va ser pensat per això) de deixar a l’aire detalls importants, o al menys rellevants per poder continuar amb el procés de creació d’una empresa, com pot ser l’anàlisi competitiu.

captura-de-pantalla-2016-07-25-a-les-11-02-10

El Model de negoci Canvas proporciona la flexibilitat que dona la seva senzillesa i que exigeix l’àmbit de la incertesa en la que es mouen les empreses en els seus primers moments.

Amb aquesta eina i gastant pocs recursos, els emprenedors podeu verificar les vostres hipòtesis confrontant-les al mon real. I després anar fent ajustos per amb els temps polir la teva idea original, donant lloc a una més ajustada al client i sense haver-se hipotecat de per vida. Així de fàcil. Es tracta de trobar un fórmula que demostra com la teva idea es viable, sostenible i escalable.

Què és un pla de negoci?

Passada aquesta etapa inicial de ”ideació”, descobriment, validació, calibratge i ajust, llavors necessites el Pla de negoci. Document que descriu en detall els objectius d’un negoci, amb un horitzó de 3 a 5 anys. A un entorn complex i incert, qualsevol semblança del que avui creem que passarà a 5 anys, serà pura coincidència. Però els Plans de Negoci no es fan a la babalà, per persones amb necessitat d’autoenganyar-se o enganyar altres. A més, el Pla de negoci es pot i s’ha de revisar, fer-ho flexible per adaptar-ho a les canviants circumstàncies. Fins i tot escurçar els seus terminis. Sens dubte, és preferible planificar encara que no es compleix, que és el normal a la planificació. Millor que no pas esperar a veure per on bufa el vent i decidir sobre la marxa.

Amb el Pla de negoci dones resposta i estructures el punts clau a totes les àrees del teu negoci:

 1. El problema: Pots definir el problema que estàs resolent als teus clients.
 2. El teu mercat: Entens qui és el teu mercat i la seva mida.
 3. Relacions amb clients: Valides els tus canals de cóm arribar al teu mercat.
 4. Costos: Defineixes els costos del teu negoci, fixes i variables.
 5. Producte: Valides el teu producte amb el mercat i entens com prioritzar el desenvolupament de les noves funcionalitats.
 6. Proposta de valor: Entens qui és el teu factor diferencial i la teva proposta de valor.
 7. Ingressos: Demostraràs que pots generar ingressos i com fer-ho.
 8. Següents pasos: Saps quins son els següents pasos que has de realitzar per crear el teu negoci.
 9. Partnerships: Estableixes les relacions amb socis clau per implementar el teu negoci.
 10. Mètriques: per mesurar el teu negoci.
 11. Flux de caixa: Defineixes el flux de caixa i  les necessitats financeres como companyia.

El Pla de negoci té un bon punt positiu enfront del Model de Negoci Canvas, emprat després d’aquella primera fase en la que el Model de negoci Canvas té el seu gran potencial: permet detallar aspectes que d’un altra manera quedarien oblidats. El Pla de negoci exigeix un esforç de planificació i de verbalització explícita i detallada d’aspectes empresarials importants com el màrqueting, les operacions, els recursos humans o les finances.

L’objectiu principal del Pla de negoci és demostrar el teu Model de negoci, determinar la viabilitat econòmica/financera del negoci i projectar el futur per valorar l’empresa per tercers.

I llavors, què hem de fer: Pla de negoci o Model de Negoci Canvas?

En definitiva, la dicotomia entre Model de negoci i Pla de negoci és innecessària, perquè cada eina té els seus punts forts i febles. I sobre tot, el seu moment per fer-la servir al llarg de la vida de la teva idea o projecte empresarial. És clar, tampoc serà el mateix llançar una empresa amb una idea absolutament trencadora que una amb un model més tradicional però enfocat a l’excel·lència operativa. A les nostres mans està utilitzar les eines adequades i oportunament.

Però a qualsevol cas, la riquesa del resultat serà al procés d’anàlisi, estudi, modelatge, en definitiva al procés de pensar i fer, no tant a l’eina.

No et limitis i aprofita el millor de cada eina per assolir l’èxit empresarial amb la teva idea.

Comparteix