Les xarxes socials a les empreses, ni sempre, ni totes

Ur PérezConsultoria, Empresa, Marketing

Dona fent servir el smartphone per mirar Instagram

Si no tens Instagram, no existeixes

Ja al 2023 ens hem fet un fart d’escoltar això de “Has d’estar a les xarxes socials” o bé “Com que no tens Instagram? Si no tens Instagram, no existeixes”. “Les empreses que volen ser grans i ser rellevants han d’estar a les xarxes socials”. “Tothom sap que la millor forma que tenen les empreses de donar-se a conèixer és mitjançant les xarxes socials”. Aquestes afirmacions, per exemple, les hem escoltat i llegit molts i molts cops aquests últims anys.

La realitat? No és tan exacta. Atès que hi ha força detalls que importen i marquen una diferència immediata per a moltes empreses. Tenir presència a les xarxes socials no representa un benefici immediat, ni molt menys.

Una xarxa social és precisament això, social, per tant implica que la teva presència en ella t’aporta un valor de marca i serà la societat qui et jutja per això. Tenint en compte, s’ha de procurar que els continguts i missatges que es publiquin en una xarxa social estiguin en línia amb els valors de la marca i, encara més important aquell contingut que es comparteixi aporti un valor a aquesta.

Els continguts hauran de complir amb uns criteris bàsics de qualitat i forma

No ens equivoquem, si posem com a exemple una xarxa social que estigui adreçada principalment a crear y compartir continguts altament visuals, haurà de rebre aquest contingut visual per resultar rellevant, no ser “sancionats” com a creadors, i poder promocionar-se en ella. Per tant, els continguts hauran de complir amb uns criteris bàsics de qualitat i forma. Els continguts hauran, per força, de ser atractius a la vista, si no, és probable que sofrim l’efecte contrari i aquests allunyin a potencials clients en comptes d’acostar-los. A més, com a bona eina de promoció, haurà de rebre una atenció constant, on s’atenguin els missatges i comentaris rebuts de forma gairebé immediata.

Així doncs, com a més rellevant i major volum i impacte té una marca, a més xarxes socials ha de tenir presència? La resposta, novament, no sempre és tan clara. Si posem com a exemple Unilever, malgrat ser una de les marques amb major impacte al món, veiem que no té presència a totes les xarxes socials, a més, no és tan activa, ni amb tanta quantitat de seguidors com Magnum, una de les seves sotsmarques.

Ara bé, la meva marca ha d’estar a Instagram? I a Twitter? Potser a Facebook? Si tens una PIME i no ho tens clar, des de Consultcat ajudem empreses com la teva a decidir si necessiten aquesta presència a xarxes socials, a quines i com hauria de ser aquesta presència a aquestes. Així doncs, tenim clar que el primer pas és crear el perfil, però després què succeeix? Si tenim el perfil com el fem créixer? I si tenim els perfils creats com sabem que realment no ens hem deixat portar pel “hype” de les xarxes socials i aquestes ens aporten un valor afegit? Per això diem que les xarxes socials a les empreses, ni sempre, ni totes. Ni totes les empreses necessiten de xarxes socials, ni han d’estar a totes les xarxes socials.

La meva marca ha d’estar a Instagram?

Podríem resumir totes aquestes preguntes dient que en només haurem de tenir presència en aquelles xarxes socials que puguem cuidar. Haurem de crear continguts, atendre de forma constant i complir amb les expectatives que els consumidors de la xarxa social tindran envers el nostre perfil.

Per resumir-ho tot plegat i a fi de conèixer si hauriem de tenir presència una xarxa social determinada, aquestes son les preguntes a respondre.

  1. Conec o puc conèixer la xarxa social i la puc fer servir de forma eficient?
  2. La podré atendre en el dia a dia?
  3. Puc crear continguts atractius per a la xarxa social? Seran continguts de qualitat?
  4. Si generem un pla de continguts, ajudarà a la promoció del meu negoci?
  5. Els valors de la meva empresa i marca estan alineats amb el que hauria de mostrar a aquesta xarxa social?
  6. El meu públic objectiu és usuari d’aquesta xarxa social?

En el cas que la resposta a alguna de les preguntes vistes anteriorment sigui no, llavors potser no has de tenir presència en aquesta xarxa social.

Per altra banda, ara que has descobert que has d’estar a una xarxa social, no saps per on començar no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i t’ajudarem. Podem donar-te un cop de mà amb la creació del perfil o a definir una línia de publicació. A més, també podem ajudar a construir el teu buyer persona digital o bé consolidar un pla de continguts que faci créixer la teva presència on-line.

Comparteix