Inflació. Com afecta a la nostra empresa i com ens podem protegir?

Javier RodríguezConsultoria, Empresa, Gestió

“El preu de l’electricitat està en màxims històrics, ens suposarà un increment en costos de producció. Produïm les mateixes quantitats o disminuïm el número?”. “El preu de la matèria primera no para de pujar. Demanem les mateixes quantitats o baixem la comanda?”. “El proveïdor d’aquest producte ens ha pujat el preu. Busquem alternatives?”. “Els costos de producció ens estan augmentant. Ho repercutim al client?”.

En els últims mesos, aquest tipus de qüestions són cada vegada més recurrents dins del dia a dia de les empreses. El seu origen es troba en la inflació, aquest fenomen que fa pujar els preus dels béns i serveis. Però, coneixem bé què és la inflació? En aquest post us explicarem fàcilment el motiu de la seva existència, com pot afectar la vostra empresa i que mesures podrien prendre’s per a pal·liar aquests efectes.

Inflació

Partint de la definició oficial del terme, d’acord amb la RAE, i assenyalant la seva accepció en terminologia econòmica, trobem que inflació és:

“Elevació del nivell general de preus”.

Per a poder entendre-ho de manera encara més senzilla, la FED (Reserva Federal dels Estats Units) defineix el terme com:

“L’augment en els preus de béns i serveis al llarg del temps”.

Si aquesta pujada de preus no va lligada a una pujada de riquesa en la població, pot generar-se un desequilibri que provoqui tensions en la salut econòmica del país. Per això és necessari que es vigili constantment la seva evolució temporal per tal de posar mesures abans d’hora.

Referent al seu càlcul, aquest resulta bastant complex. No obstant això, s’estableixen indicadors fiables que permeten i ajuden a mesurar aquesta taxa de manera senzilla. Aquests indicadors són:

  • IPC (Índex de Preus al Consumidor). És el més conegut globalment. El seu càlcul es realitza agrupant un conjunt de béns bàsics com són roba, transport, habitatge, entre d’altres, calculant la taxa en la qual el seu preu ha variat.
  • Deflactor del PIB. Aquest segon indicador és menys conegut, però que també sol utilitzar-se per a calcular la inflació. El seu càlcul està basat en la variació de preu en els béns produïts en un país.

Actualitat

D’acord amb aquests indicadors, en l’actualitat ens trobem submergits en un procés inflacionari com feia anys no es vivia. Aquest succés pot veure’s reflectit, per exemple, en les dades de pujada de maig per a Espanya, aconseguint una inflació de 2,7%, valor màxim en els últims quatre anys. També es pot veure en les dades d’abril dels Estats Units, amb una taxa d’inflació del 4,2%, aconseguint un màxim que no es veia des de setembre de 2008.

És a dir, si de normal és de vital importància vigilar aquests indicadors, amb les taxes existents en l’actualitat estar atents tant en l’àmbit domèstic com empresarial cobra encara més importància.

Motius

Segur que ara mateix molts de vosaltres us estareu preguntant: I a què es deu aquesta recent pujada tan gran? La seva justificació es troba en els següents dos motius:

  • Durant la pitjor etapa de la crisi sanitària de la COVID-19 moltes empreses van paralitzar la seva producció, la qual cosa va comportar una baixada en l’obtenció de matèries primeres. En finalitzar aquesta etapa i tornar a la “normalitat”, el consum va augmentar de manera ràpida, trobant dèficit de diferents matèries a adquirir per a produir. L’increment de demanda davant la baixada d’oferta ha provocat una ràpida pujada en els preus d’adquisició d’aquestes matèries. Exemple d’això és la pujada en el preu de l’electricitat per l’escassetat de combustibles.
  • Per a poder pal·liar els efectes econòmics provocats per la COVID-19, al llarg del món s’ha dut a terme un augment de massa monetària. L’objectiu d’aquest augment era el d’aplicar estímuls en l’economia que fes que aquesta no es detingués. Aquest creixement de massa monetària provoca una devaluació dels diners, per la qual cosa es requereix més quantitat per a continuar adquirint el mateix.

Afectació

Coneixem què és la inflació i perquè ha augmentat en aquest últim any, però, com pot afectar-me?

La inflació pot afectar tant nivell personal com empresarial. En aquest cas, ens centrem a mirar els efectes en l’àmbit d’empresa, que poden ser varis:

  • Augment de preu en les matèries primeres, la qual cosa comporta una pujada en els costos de producció i una baixada en el flux de caixa de l’empresa.
  • Increment en el cost dels salaris dels treballadors per estar moltes d’aquestes pujades lligades a IPC.
  • Baixada en el poder adquisitiu dels clients, que pot provocar un descens en el volum de compra.
  • Majors taxes d’interès en les sol·licituds de crèdits bancaris.

Mesures per a pal·liar la inflació

Si bé és cert que la inflació pot tenir efectes negatius en la nostra empresa com hem vist en el punt anterior, existeixen mesures per a poder limitar la seva afectació.

A continuació te les mostrem:

Increment en el nombre de vendes

Insistir en la part comercial de l’organització. Si augmenten els costos de producció i venem les mateixes quantitats al mateix preu, el resultat serà una baixada en el flux de caixa. Es fa obligatori intensificar la labor comercial de l’empresa per tal d’augmentar el nombre d’unitats venudes. Per a això, la nostra recomanació és tenir un pla comercial ben definit, analitzant-ho constantment i impulsant mesures que incrementin la venda.

Ampliació del nombre de fonts d’ingressos

En cas que no sigui possible incrementar la venda dels productes amb els quals ja comptem, obrir noves fonts d’ingressos pot ser una altra solució. És a dir, produir nous productes o serveis que, aprofitant els recursos existents, ens proveeixin d’un major flux d’ingressos. En aquest post “Models de valor” et mostrem els diferents models de valor existents per a intentar ampliar les fonts d’ingrés.

Optimització de l’estructura de costos

Revisar recurrentment l’estructura de costos de l’empresa i intentar disminuir tota aquella partida que no generi valor però si despesa. D’aquesta manera l’increment en costos de producció es veurà contrarestat per la baixada de costos en altres punts de l’organització. Dit això, es fa obligatori tenir una estructura de costos ben definida i analitzada.

Millora en els processos de l’organització

Aquest punt el resumim en: Ser Lean. No hi ha major millora que la que es pot realitzar en els processos de l’organització. Aplicar tècniques Lean, analitzar els processos, detectar punts de millora i aplicar-los. D’aquesta manera es redueix el temps de fabricació i els costos, podent fabricar un major nombre d’unitats o estalviar per diferents vies.

Reconsideració de l’estratègia de preus

Depenent del mercat en el qual ens trobem l’elasticitat de preus pot ser major o menor. Una altra de les mesures que pot prendre’s és la de fer un estudi de mercat, tant de competidors com de clients, per a poder valorar la possibilitat d’incrementar els preus dels nostres productes.

Planificació anticipada de les necessitats de finançament

Finalment, tenir una previsió exhaustiva de despeses tant a curt com mig/llarg termini. Aquesta previsió ens permetrà preparar-nos de la millor manera per al moment en què necessitem realitzar una gran inversió. Si està planificada i es requereix finançament extern, podrem anar valorant quan és el millor moment de realitzar aquesta sol·licitud de préstec en funció dels seus tipus d’interès.

Com podeu veure, aquestes mesures es troben en el centre dels projectes elaborats en la consultoria estratègica de negoci. Si ja has notat algun dels efectes de la inflació en el teu negoci, o vols protegir-te abans que arribin amb alguna de les mesures exposades i necessites ajuda, en Consultcat estarem encantats d’ajudar-te! Només has de contactar amb nosaltres a través del següent enllaç i ens posarem en contacte en la major brevetat.

Esperem que aquest article t’hagi estat d’ajuda. Si t’ha agradat, no oblidis subscriure’t a la nostra newsletter per a estar al corrent de les novetats empresarials.

Fins a la pròxima!

Comparteix