Gestió de Projectes – Metodologia PM2

Javier RodríguezConsultoria, Empresa, Gestió

Heu sentit parlar de la “nova” metodologia de projectes PM2? Pels que fa anys que ajudem a les empreses a plantejar noves maneres de treballar utilitzant diferents eines, frameworks i filosofies diverses, sempre pensant en agilitzar processos, democratitzar el coneixement i millorar el rendiment, ens apareix la PM2 com una metodologia “hibrida” molt a tenir en compte. Serà la metodologia de projectes definitiva? Donem-li un cop d’ull.

PM2

L’any 2008 va sorgir a la Comissió Europea una nova metodologia en gestió de projectes denominada PM2. Inicialment, l’ús que se li pretenia donar estava únicament enfocat als professionals de l’àmbit públic. Posteriorment, al llarg de l’any 2018, aquest enfocament es va veure modificat pretenent obrir-se a professionals tant públics com privats. Tant es així que es va crear una certificació que acredita la capacitat de dur a terme una correcta direcció sobre qualsevol tipologia de projecte.

Però, Què és el PM2 i perquè sorgeix?

Mundialment hi han reconegudes certes metodologies, com poden ser les del PMBOK o la guia Agile. Aquestes metodologies són estàndards basats en el recull de millors pràctiques amb l’objectiu de poder-hi ser agafades com referències. És en aquest punt on sorgeix la PM2 que, més enllà de només servir com referència, està destinada a ser una guia pas a pas de com s’ha de dur a terme el desenvolupament del projecte.

PRINCIPIS FONAMENTALS DE LA METODOLOGIA PM2

En la imatge seguidament exposada, denominada com “La casa de PM2” pels seus autors i extreta del Project Management Methodology Guide Open Edition V.1.0, poden veure’s tant els punts bàsics de creació de la metodologia com els pilars en els quals es sustenta:

Com  es pot veure, la guia posa de base les millors pràctiques en Project Management. A més, pretén crear el que denominen PM2 Mindsets: Professionals amb mentalitat de seguir els passos de la guia i amb unes creences comuns que serveixin d’unió en el desenvolupament de projectes. Us sona? 😉

En quant els pilars en els quals se sustenta la guia es troben:

  • Governança: Els rols i responsabilitats de cada projecte es veuen diferenciats entre diferents capes. En cada una d’elles es fa una distinció clara per a no perdre l’enfocament de qui ha de fer què. Aquestes capes, en les quals es troben els rols tant interns de l’organització com externs per part del client, es divideixen en: Govern del Negoci, Govern, Direcció, Gestió i Execució.

  • Cicle de vida: Tot projecte ha d’estar estructurat en 5 fases, 4 d’elles seqüencials i 1 transversal. Aquestes fases són: Inici, Planificació, Execució, Monitoratge i Control i Tancament.

  • Processos: Per a cadascuna de les fases anteriors s’estableixen diferents eines i tècniques a emprar. Així es fa segur que la seva execució s’aconsegueixi de manera tant eficient com eficaç.
  • Artefactes: El rol que condueix el projecte a cada fase serà diferent. És per això que cal tenir clar qui s’encarrega de cada document a entregar i quins són aquests documents, així com les entrades i sortides necessàries per a la seva realització. En aquest punt, PM2 especifica a cada moment qui ha de fer què, com pot veure’s a l’exemple del gràfic següent.

PM2 i AGILE

Assentades les bases de la metodologia PM2, els autors reconeixen la complexitat i incertesa existent a la gran quantitat de tipologies de projectes existents. Degut a aquest motiu defensen la contribució positiva que aporta el pensament i la gestió àgil. Com breu resum per tenir present que es una gestió àgil ho definim com: gestió de processos iterativa que permet l’adaptació constant del projecte a les circumstàncies a les que aquest està sotmès, a través de la compartició de coneixement a l’equip, aconseguint flexibilitat i rapidesa en la resposta.

Dit això, la mateixa metodologia incorpora una extensió àgil. Dita extensió pretén introduir aquesta mentalitat dins de les organitzacions, independentment de la seva envergadura i de si es disposa d’equips àgils a l’actualitat o no.

A més, en aquest document, el PM2 aporta l’enfoc àgil al marc global de la metodologia. Inclou un marc de governança adequat i que facilita els equips de treball autònoms. D’aquesta manera se’ls permetent treballar de manera àgil.

Com s’ha dit al principi, aquesta guia dóna les eines necessàries per aplicar d’una manera senzilla pas a pas, i com no podia ser d’una altra manera, dins del marc àgil proporciona la nova definició de rols i responsabilitats àgils, la gestió per integrar l’agilisme al cicle de vida global del projecte i les eines i artefactes de gestió necessàries. Si més no, al ser una extensió de la pròpia metodologia, disposar d’aquest marc PM2 ja incorporat anteriorment facilitarà la integració de la metodologia àgil als projectes.

CONCLUSIONS

Analitzada aquesta nova metodologia veiem que, a diferencia de les clàssiques que disposem, més enllà de suggerir una gestió eficient ens guia i dóna les eines per poder aconseguir la seva implantació adaptant-se independentment del tipus d’organització en la que ens trobem. A més, implantada la metodologia, la següent fase seria convertir l’organització en una organització àgil. Aquest punt és altament recomanat per les empreses d’IT, d’una manera senzilla i continuant emprant les eines que ens proporciona. Sense cap dubte les facilitats i avantatges que ens presenta són increïbles! Si voleu obtenir la guia, podeu trobar-la al següent enllaç.

Des de Consultcat, com experts en gestió de projectes, estem convençuts que aquesta metodologia serà de gran utilitat per a moltes empreses que volen avançar a una gestió de projectes cada cop més eficient. És per això que volíem fer-vos aquesta petita introducció. Si voleu saber com us podríem ajudar, aquí podeu veure algunes de les maneres. Si ja heu decidit donar el pas, no dubteu en contactar-nos al següent enllaç: Contacte. Us animeu?

Comparteix