Design Thinking. Innovem.

Javier RodríguezConsultoria, Desenvolupament, Empresa

Anteriorment vam veure en el post “La supervivència de les empreses a través de la innovació. Innoves?” el paper fonamental que la innovació hauria de tenir en les organitzacions. Tenim clara la seva importància, les diferents tipologies existents, però… Com podem practicar-la?

Segur que molt de vosaltres apliqueu diferents metodologies amb les quals s’obtenen propostes innovadores sensacionals. Encara així, venim a ensenyar-vos i proposar-vos la metodologia Design Thinking, utilitzada per empreses tant petites com grans, com per exemple són Apple, Google, IBM, Nike o Zara.

Design Thinking

Aquesta metodologia va sorgir de manera teòrica en la Universitat de Standford, a Califòrnia, en els anys 70. La seva fi era la de generar idees innovadores eficaces a través de l’enteniment de les necessitats reals dels usuaris. Seguidament, la consultora de disseny IDEO  la va posar en pràctica, aplicant-se avui dia a nivell mundial.

Per a entrar en més detall en el seu procés, cal entendre els principis en els quals es basa:

  • Client focused. El centre de la metodologia són els clients/usuaris, havent de treballar veient a través dels seus ulls.
  • Col·laboratiu. Es fomenta el treball a través d’equips multidisciplinaris.
  • Iteratiu. Cal entendre que tot procés comporta errors, els quals cal acceptar i aprendre d’ells.
  • Experiencial. Ser àgil, realitzar un prototip del qual obtenir feedback de l’usuari final abans de procedir al seu llançament.

Procés

El procés de Design Thinking no és un procés lineal. Està compost de cinc etapes en les quals es pot avançar i retrocedir segons la situació.

Aquesta metodologia s’enfoca a la resolució de reptes complexos, per la qual cosa realitzar iteracions aconseguirà afinar la problemàtica i solució, obtenint el resultat que compleixi amb els objectius de l’equip.

Les etapes que componen el procés són:

Empatia

El centre de la metodologia és el client. Per això, cal tenir una profunda comprensió de quines són les necessitats presents en aquests usuaris, així com l’entorn en el qual es trobin. Cal ser capaços de posar-se en la seva pell per a poder generar solucions que s’adaptin a les seves realitats.

Definició

En la fase anterior s’arriba a recopilar una gran quantitat d’informació la qual cal garbellar posteriorment. En aquesta segona fase es procedeix a realitzar aquesta separació, en la qual se selecciona allò que realment aporta valor. Aquesta informació haurà de ser ampliada identificant problemes i connexions que ens dirigeixin a una solució innovadora. Una bona eina que utilitzar en aquesta fase és respondre les 6W: Què? Com?, Quan?, Qui?, On?, Perquè o per a què?

Ideació

Partint de l’eliminació de judicis de valor, en aquesta fase es procedeix a la generació d’una infinitat d’opcions. S’ha d’afavorir el pensament expansiu i no quedar-se amb la primera idea sorgida.

Prototipat

Les idees obtingudes en la fase d’ideació es tornen realitat. Es construeixen prototips que ajudin a visualitzar les possibles solucions i a determinar què ha de millorar-se o canviar abans del lliurament final.

Testeig

Abans de finalitzar, els prototips desenvolupats passaran a les mans dels usuaris finals. Aquests s’encarregaran de testejar els productes per tal d’identificar millores significatives, fallades a resoldre o mancances existents. L’evolució d’aquesta fase finalitzarà amb l’obtenció de la solució buscada.

Havent aplicat aquesta metodologia d’innovació amb alguns dels nostres clients, en Consultcat podem dir que s’obtenen solucions increïblement innovadores.

Esteu pensant a innovar? Llavors segur que el Design Thinking us serà útil. Si necessiteu ajuda en la seva implementació, no dubteu a contactar-nos aquí i t’ajudarem encantat.

Seguim!

Comparteix