5 eines per al control horari de treballadors.

Joan SoléConsultoria, Empresa, Recursos humans

Eines de control horari

El govern ha aprovat una de les mesures centrals que tenia previstes per regular el mercat laboral. A partir del proper 12 de maig les empreses hauran de registrar les hores de les jornades laborals de tots els seus treballadors i salvaguardar el registre de les mateixes. Aquesta mesura, aprovada per decret llei que obliga a tenir un control horari de treballadors, té un objectiu clar: acabar amb les hores no cotitzades, disminuir la precarietat laboral i facilitar la flexibilització de les jornades laborals.

control horari de treballadors

Què necessito per adaptar-me a la nova normativa?

A més d’un sistema per fitxar, cal establir un registre horari:

  • Aquest registre horari haurà de ser custodiat per la teva empresa durant quatre anys.
  • Ha d’estar a disposició de tots els treballadors, representants sindicals i personal pertanyent a Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Quin és el termini per a la implantació de la llei de control horari?

El termini per a la implantació són dos mesos des de la publicació de la seva aprovació en el BOE, prevista per al 12 de maig.

  • Incomplir la normativa serà considerada una infracció greu.
  • Les sancions poden arribar a superar els 6.000 euros.

Eines per al control horari de treballadors

CheckPlus Presence

És un sistema integral per a registrar l’assistència laboral de tots els empleats. Assegura complir al 100% amb els requeriments legals que fixa la Inspecció de Treball. Inclou una aplicació perquè els empleats apuntin les entrades i sortides des del seu telèfon mòbil.

Sesame Time

Una de les aplicacions més completes.

  • Permet flexibilitzar la jornada laboral.
  • Registre des de qualsevol lloc. Apta per a teletreball.
  • Gestió de permisos, absències i períodes de vacances.

Safescan

Programari que controla l’accés mitjançant empremta dactilar o a través d’un codi personal. Permet crear informes diaris, setmanals o mensuals per al departament de recursos humans amb desglossament de costos, hores extres, nombre d’absències i molt més.

SystemPin

El registre i control es realitza a través d’un PIN, targeta de proximitat (NFC) o utilitzant l’empremta dactilar. A través d’un portal web es poden visualitzar els horaris i controlar totes les entrades i sortides.

Intratime

La seva millor basa és que garanteix la fiabilitat dels registres a través d’una vinculació amb Google Maps. Si l’empleat no es troba dins de la zona on ha de desenvolupar la seva feina, no podrà fitxar.

Més flexibilitat i menys frau amb les hores

El govern obligarà que totes les empreses sense excepció realitzin el seu control i registre d’horari mitjançant el sistema que considerin més adequat. En aquest registre s’han d’incloure les hores extra, els contractes a jornada parcial i tot el relacionat amb la transacció temps-treball entre l’empresari i els seus treballadors. Les multes poden suposar des 626 € fins a 6 250 €, així que et recomanem posar-te en contacte amb serveis legals per estudiar la millor opció per la teva empresa.

Comparteix