Adaptació a la Norma ISO 9001:2015

Joan SoléConsultoria

Normativa ISO-9001-2015-2008

Al Setembre de 2015 es va publicar la nova Norma ISO 9001:2015, i molts dels nostres clients amb ISO 9001:2008 es pregunten, anem tard? que hem de fer? en que m’afectarà?… La resposta és: NO PATIU! Tenim 3 anys per a realitzar la transició, tot i que degut a les noves especificacions i canvi TOTAL d’estructura, relacionades amb la gestió del risc, lideratge, entre d’altres, és una tasca que millor començar-la quan abans millor.

Alerta! les empreses que vulguin implantar de zero la ISO 9001 sí que hauran d’implantar la nova norma segons marca la publicació del 23 de Setembre.

iso-9001-2015-2008

Que canvia la ISO 9001:2015 respecte la 2008?

Bàsicament canvia en la medició de la qualitat de la gestió y avaluació del rendiment de les persones, tant del propi recurs com del lideratge i polítiques internes de l’empresa. Assenyalant per primer cop, com a punts en si mateixos, la gestió del canvi i l’avaluació de riscos.

Com a concepte general, la nova ISO planteja potenciar el Lideratge com a eina bàsica per alinear els objectius estratègics amb els de qualitat. Per tant fer un sistema de qualitat més integrat en la direcció i per tant, efectiu en el dia a dia de la concepció i execució del que es plantegi a la ISO. Quants gerents coneixeu que nomenen un encarregat de la ISO, i no tenen massa idea de que s’està avaluant, degut a que els seus objectius són ponderats amb altres barems? Doncs això principalment, és el que pretén canviar la nova norma. La ISO doncs, vol passar a ser l’eina, per a tota la organització potenciant un lideratge fort que la defineixi, la faci complir i alhora li resulti útil en tots els aspectes de tant estratègics com de qualitat.

La nova estructura de la nova ISO 9001:2015 és:

  • Abast
  • Referències normatives
  • Termes i definicions
  • Context de l’organització
  • Lideratge
  • Planificació
  • Suport
  • Operacions
  • Avaluació de l’acompliment
  • Millora

Sembla ben bé, una ISO feta pel PMI no creieu?

😉

Comparteix