ESCALA DE VALOR. EL DIAMANT DE L'EMPRESA

Marc MartínezConsultoria

Escala de valors d'una empresa

Cada persona té la seva pròpia escala de valor. Els seus criteris per avaluar què és important i prioritari a la seva vida.

De la mateixa manera, les empreses han d’establir criteris amb els quals projectaran un sentit a la seva manera de treballar i per identificar-se amb el seu entorn. Aquests valors han de ser transmesos a tots els membres de l’organització i a tothom qui es relaciona amb l’empresa.

Els valors d’una empresa són els pilars més importants de qualsevol organització.

Per què?

 • Son la força que impulsa la manera que tenen de treballar.
 • Permeten posicionar una cultura empresarial.
 • Marquen patrons en la presa de decisions.
 • Promouen un canvi de pensament.
 • Eviten fracassos en la implantació d’estratègies dins de l’empresa.
 • Sovint, s’aconsegueix una baixa rotació d’empleats.
 • Eviten conflictes interns.
 • Faciliten l’adaptació a l’empresa dels nous membres.
 • Faciliten aconseguir l’èxit en el camí de la millora contínua.
 • Per definir l’escala de valor d’una empresa és necessari que tinguem molt clara la identitat de l’organització.

Per fer-ho et pots plantejar algunes preguntes com aquestes:

 1. Quí són els nostres clients?
 2. On estan els nostres clients?
 3. Què oferim als nostres clients?
 4. Quins desitjos satisfem?
 5. Quins desitjos encara no som capaços de satisfer?
 6. Què oferim que ens fa diferents als nostres competidors?
 7. Què és genuí de la nostre empresa?
 8. Quines avantatges oferim amb la nostre manera de treballar?
 9. Què oferim als nostres treballadors?
 10. Què ha de ser la nostre empresa?

Responent aquestes qüestions obtindràs una visió global de en quin punt està l’empresa i a partir de les respostes, construir una bona escala de valor. També poden servir com a punt de partida a l’hora d’emprendre o obrir un negoci.

I com ho faig?

El primer que s’ha de fer és establir els valors fonamentals de l’empresa entre l’equip directiu i amb la major participació de treballadors possible.
És molt important imaginar-se i compartir situacions en les què es pot trobar l’empresa en els pròxims 3, 4 o 5 anys. Després serà necessari especificar com es comportarà l’empresa en cada una d’aquestes situacions.

Creuant els valors definits prèviament amb les reflexions fetes, s’han d’ordenar les idees per ordre de prioritat.

Una vegada especificats els valors, han de ser prioritaris per mantenir la mateixa actitud davant els clients, els treballadors i nosaltres mateixos.

L’escala de valor ha de sobreviure per formar part de les decisions estratègiques a llarg plaç, i han de facilitar la visió i la missió de l’empresa.

Construeix els fonaments en la manera de fer les coses i en el comportament dels equips. Ha d’orientar i augmentar el compromís professional de tots els agents.

L’escala de valor de l’empresa ha de servir per identificar, promoure i legitimar qualsevol tipus de canvi en l’organització i enfortir la visió estratègica de l’equip directiu.

Es evident que una bona escala de valor s’ha de definir quan abans millor, però la voluntat i la perseverança és necessària per posar-la en pràctica i fer de l’escala de valor una manera de viure l’organització.

Comparteix