5 eines per al control horari de treballadors.

Joan SoléConsultoria, Empresa, Recursos humans

El govern ha aprovat una de les mesures centrals que tenia previstes per regular el mercat laboral. A partir del proper 12 de maig les empreses hauran de registrar les hores de les jornades laborals de tots els seus treballadors i salvaguardar el registre de les mateixes. Aquesta mesura, aprovada per decret llei que obliga a tenir un control horari de treballadors, té un objectiu clar: acabar amb les hores no cotitzades, disminuir la precarietat laboral i facilitar la flexibilització de les jornades laborals.

control horari de treballadors

Què necessito per adaptar-me a la nova normativa?

A més d’un sistema per fitxar, cal establir un registre horari:

  • Aquest registre horari haurà de ser custodiat per la teva empresa durant quatre anys.
  • Ha d’estar a disposició de tots els treballadors, representants sindicals i personal pertanyent a Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Quin és el termini per a la implantació de la llei de control horari?

El termini per a la implantació són dos mesos des de la publicació de la seva aprovació en el BOE, prevista per al 12 de maig.

  • Incomplir la normativa serà considerada una infracció greu.
  • Les sancions poden arribar a superar els 6.000 euros.

Eines per al control horari de treballadors

CheckPlus Presence

És un sistema integral per a registrar l’assistència laboral de tots els empleats. Assegura complir al 100% amb els requeriments legals que fixa la Inspecció de Treball. Inclou una aplicació perquè els empleats apuntin les entrades i sortides des del seu telèfon mòbil.

Sesame Time

Una de les aplicacions més completes.

  • Permet flexibilitzar la jornada laboral.
  • Registre des de qualsevol lloc. Apta per a teletreball.
  • Gestió de permisos, absències i períodes de vacances.

Safescan

Programari que controla l’accés mitjançant empremta dactilar o a través d’un codi personal. Permet crear informes diaris, setmanals o mensuals per al departament de recursos humans amb desglossament de costos, hores extres, nombre d’absències i molt més.

SystemPin

El registre i control es realitza a través d’un PIN, targeta de proximitat (NFC) o utilitzant l’empremta dactilar. A través d’un portal web es poden visualitzar els horaris i controlar totes les entrades i sortides.

Intratime

La seva millor basa és que garanteix la fiabilitat dels registres a través d’una vinculació amb Google Maps. Si l’empleat no es troba dins de la zona on ha de desenvolupar la seva feina, no podrà fitxar.

Més flexibilitat i menys frau amb les hores

El govern obligarà que totes les empreses sense excepció realitzin el seu control i registre d’horari mitjançant el sistema que considerin més adequat. En aquest registre s’han d’incloure les hores extra, els contractes a jornada parcial i tot el relacionat amb la transacció temps-treball entre l’empresari i els seus treballadors. Les multes poden suposar des 626 € fins a 6 250 €, així que et recomanem posar-te en contacte amb serveis legals per estudiar la millor opció per la teva empresa.

Comparteix