Consultoria de proximitat a Barcelona

Solucions de consultoria

Aquí pots trobar alguns dels nostres serveis de consultoria adaptables a les teves necessitats, contacta’ns!

Comercial – Vendes

 • Creació / reforç força de vendes o Disseny del pla Comercial

 • Pla de globalització i exportació
 • Disseny pla de Marketing

 • Benchmarking (estudi de mercat)
 • Canals de distribució
 • CRM segmentació clients

 • Anàlisi estudi de preus (segmentació producte) Matriu BCG.
 • Control i seguiment objectius comercials

 • Fixar objectius acord amb capacitat empresa

Gestió de projectes

 • Direcció de projectes específics
 • 
Implantació metodologia PMI (empreses industrials)
 • Implantació metodologia SCRUM Management (empreses software)
 • 
Organització portfoli projectes

 

Productivitat / Qualitat

 • Implantacions ERP (Navision, OpenERP, ERP a mida)
 • Traçabilitat Alimentaria (iLean)
 • Distribució en planta

 • Planificació i control

 • Control de temps i activitats

 • Sistemes retributius
 • Implantació sistemes ISO 9001, 14001.
 • Processos productius

 • Capacitat de producció

 • Formacions especifiques JIT, OPT, 5S, SIX SIGMA

Estructura i RRHH

 • Coaching d’equip i directius
 • Polítiques i estudis retributius
 • Política i selecció de personal
 • Fixar tasques i funcions

 • Comitès Directius
 • Relacions interdepartamentals

 • Millora del lloc de treball / Conciliació
 • Reestructuracions

Metodologia de treball

 • Creació i millora pla d’atenció al client (Callcenter)
 • Optimització gestió documental

 • Organització eficaç del temps

Emprenedors i start-ups

 • Creació Business Plan Professional

 • Estudi de viabilitat i mercat

 • Estudi financer (necessitat de tresoreria)

 • Assessorament en la cerca de crèdit i subvencions